Ausstellungsrundgang mit der Kuratorin Anna Nowak

hybrID

Detail: Guan Xiao, Things I couldn’t forget No. 1, 2019 Foto: Hayo Heye, 2019


Ausstellungsrundgang mit der Kuratorin Anna Nowak
Donnerstag, 24. Oktober, 18 Uhr